Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

Reposted fromheather heather viabluszczyg bluszczyg

October 16 2018

4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viabluszczyg bluszczyg

September 23 2018

Reposted fromvanilka vanilka vianowisgood nowisgood

September 19 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viasmaller smaller
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viasmaller smaller

August 22 2018

Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
3424 530f 500
Reposted fromWinterwarez Winterwarez viacool-carlos cool-carlos

August 21 2018

0591 8340

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabluszczyg bluszczyg
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viabluszczyg bluszczyg

August 20 2018

1637 f7d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuremindx puremindx

August 17 2018

Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Reposted byescape-artistepidemicpuszkapuremindxthegirlyoulosttococainesmallerImmortalyslittletroublemakerQudacidimetylotryptaminacarmenlunacountingmekatastrofomhsaOnly2youechoesfromonetoanotherkingavonschabertcichutkodelainlaters
8201 e4e0 500
psylocybin mushrooms
Tags: psilocybe
Reposted byhashxalMountainGirlswissfondue-interim

July 30 2018

Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
Reposted fromtouchthesky touchthesky viamexicola mexicola

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś „nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok. 

— Cezary Kosiński
Reposted fromnosmile nosmile viamexicola mexicola
7272 c41d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamexicola mexicola
Everything begins and ends at exactly the right time and place
— Joan Lindsay
Reposted frommexicola mexicola
7648 dd67
Reposted frommexicola mexicola
8106 cc52 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl