Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Długo trwa, zanim człowiek jakoś dojdzie do siebie. Znaczy, stanie się sobą. Zorientuje się, że powinno się golić z włosem, a nie pod włos. Zrozumie, co lubi. Potem pojedzie na jakieś wakacje życia i tam spotka go coś wyjątkowego. Na siatkówce zapisze mu się jakaś zorza, zapamięta spojrzenie lokalnej dziewczyny. Trochę rzeczy po drodze zrozumie. Nauczy się rozmawiać z ludźmi. Będzie miał prywatną ścieżkę dźwiękową do życia: zestaw ulubionych piosenek na Youtube. Te wszystkie książki, które przeczytał jakoś go zbudują. I to wszystko zniknie razem z nim. Cała ta pełna szczegółów wiedza, cała subtelna konstrukcja. Literatura to próba zapisania na jakiś twardy dysk tego, co masz na pulpicie.
— Agnieszka Wolny-Hamkało "Zaćmienie"
Reposted fromtomowa tomowa viamonam monam
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viahydrosphere hydrosphere
6301 0ec8
Reposted fromdusix dusix viahydrosphere hydrosphere
Reposted frominpassing inpassing viadzony dzony
0911 e3dd
Reposted fromNajada Najada viahydrosphere hydrosphere
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viakajakkowalik kajakkowalik

February 23 2017

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaRekrut-K Rekrut-K
9914 4135 500
7050 5097
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viaAmericanlover Americanlover
1155 0690
6278 c0ec 500
Reposted fromheroes heroes viamietta-world mietta-world
2075 04cf 500
great party table
Reposted frombecurious becurious viamietta-world mietta-world
This orange battery was built by photographer Caleb Charland (previously) as part of his ongoing alternative energy photographs using fruit, vegetables, and other objects to create light for his long-exposure photographs. The electricity powering the lightbulb inside the orange is generated through a chemical reaction between citric acid and the zinc nails inserted into each wedge. I think this is by far the most lovely piece he’s done in the series, but before you start work on a bunch of orange lights to keep on the nightstand, the light generated was so dim this particular photograph required a 14 hour exposure.
Reposted fromsober sober viapuszka puszka
6041 5837 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapuszka puszka
8080 f69c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapuszka puszka
white diamonds, by miles aldridge for vogue italia may 1997
Reposted frompredictableannie predictableannie viapuszka puszka
9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuszka puszka
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl