Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
3163 15d0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajanuschytrus januschytrus
4183 c226 500
Reposted fromgreensky greensky viajanuschytrus januschytrus
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viapasaq pasaq
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viahydrosphere hydrosphere

June 18 2017

   Tymczasem rozglądam się i wydaje mi się, że widzę skrzyżowanie tych wszystkich strumieni, ale tylko jeden z nich jest tak cudownie rześki, zawsze świeży, delikatny, dźwięczny. Ten najbardziej nieuchwytny, co wyciąga z mojej głowy określenia i rozsypuje je na wietrze.    Coraz częściej, na coraz dłuższe chwile, odnajduje mnie ten obezwładniający spokój, mimo tego że nadal wszystko jest takie niepewne.     Lęk trwa tylko do momentu wzięcia głębokiego oddechu. Potem czas się zatrzymuje na dwie sekundy, w których uświadamiasz sobie że kiedy wypuścisz powietrze, może zdarzyć się wszystko.
Reposted frompuszka puszka
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasztukamatorka sztukamatorka
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahormeza hormeza
4006 7195 500
Reposted fromendemit endemit viahormeza hormeza
Reposted fromlamborg lamborg viauoun uoun
3512 3838 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viauoun uoun
3676 dddb 500
Reposted fromuoun uoun
1574 3b8c
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
5855 6ba4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasztukamatorka sztukamatorka
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasilentlybitch silentlybitch
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianezavisan nezavisan
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl