Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaemciu emciu
8215 4975
Reposted frommirosia mirosia viaemciu emciu
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaemciu emciu
2411 87cf 500
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viapurplecarbonate purplecarbonate
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
1687 01d7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaapanas apanas

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaciarka ciarka
Załóżmy, że nic nie możemy zrobić, aby się zmienić. Żadnej psychoterapii, religii, wszystko to jest całkowicie daremne; nie ma nic, zupełnie nic, co mógłbyś w tym kierunku zrobić. To jak próbować – jak już powiedziałem – ugryźć swoje własne zęby, czy unieść się nad ziemią o własnych siłach. Nie możesz! To niemożliwe.
Mógłbyś więc powiedzieć: „To potwornie przygnębiające. Czy to oznacza Alanie, że przyszedłeś tutaj tylko po to, aby nam powiedzieć, że absolutnie nic nie możemy zrobić? Przecież po to gromadzimy się w środowiskach kulturalnych, duchowych czy psychoterapeutycznych, bo zakładamy, że staniemy się lepsi!”
A ja mówię wam, że nie ma nic takiego, co mógłbyś zrobić.
„Oddaj nam więc nasze pieniądze! Pójdziemy do kogoś kto będzie bardziej zachęcający!”
Lecz… Lecz co oznacza to, że nic nie możesz zrobić? Jest to powiedziane jasno i wyraźnie: Powód dla którego nie możesz nic zrobić jest taki, że ty zwyczajnie nie istniejesz, to znaczy jako ego, jako dusza, jako odrębna wola. To zwyczajnie nie istnieje. I kiedy to pojmiesz, jesteś wyzwolony.
Jak mówi się w Zen: „Nie możesz się tego uchwycić, ani się tego pozbyć. Nie mogąc tego uzyskać, osiągasz to. Kiedy mówisz, to milczy. Kiedy milczysz, to mówi…”.
— Alan Watts

June 19 2017

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viamarciix marciix
@soulwax: Jak dla mnie, określenie "Bóg" samo w sobie jest już redukcją i uosobieniem wszechświata, zamknięciem go w indywidualną formę, którą nie jest (bo wszechświat nie ma formy i jest nieograniczony, przynajmniej w teorii i bazując na tym, co wydaje nam się że wiemy) :)
Choć zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jest to u mnie uwarunkowane doświadczeniami, że postrzegam to określenie tak, a nie inaczej. A po co nazewnictwo, stopniowanie i podziały....
Łazariew sam zaczął! :D
Reposted byzdrowogotuje zdrowogotuje
6462 c7f9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianyaako nyaako
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
@comiendolirica @soulwax - w sumie, to możemy pokusić się o mały update do wersji Łazariewa :) 
Current mood
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianezavisan nezavisan
5921 61d4
3911 d51d 500
Reposted fromgreensky greensky viaxal xal
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl