Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viahydrosphere hydrosphere
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viapyrrhon pyrrhon

July 18 2017

5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viagrapefruit-moon grapefruit-moon
Jasnoczucie to umiejętność czucia Prawdy obecnej (dziejacej się w danym momencie) i świadomość, że to, co się czuje [Prawda], jest Prawdą.
Reposted fromlighter lighter
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakyte kyte
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viakyte kyte
5776 a1c0 500
Reposted fromkyte kyte
6697 278a 500
Reposted fromkyte kyte
7738 551d
Reposted fromkyte kyte
2999 21a7
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viakyte kyte
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viakyte kyte
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viahavingdreams havingdreams
Reposted fromzielono zielono viafelicka felicka
7954 90f9
0581 d151
Reposted fromdomipaek domipaek viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl