Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

7693 b17c 500
Reposted fromhagis hagis viasoulwax soulwax
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viasoulwax soulwax
4653 a17f

the-angry-walnut-fairy:

meimagino:

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

I am American and I have never seen photos like this. I had no idea there are borders like this. Even though I LOVE the idea of open borders, I am staring at these pictures like “wait…people can just…walk across some stones or grass and BE IN ANOTHER COUNTRY??? and nobody stops them?? how does that WORK?!” So you can tell that my country’s propaganda has gotten to me by convincing me that this CAN’T work even though…it…obviously can.

These pics just seem unreal to me. I’ve been taught my whole life that this can’t exist. In 27 years no one has ever sat me down and gone, look, here’s how it is elsewhere. It isn’t impossible at all.

I want to add something, but I’d just be restating what they said. I.. didn’t know peace and kindness like this was possible.

Reposted fromspitblaze spitblaze viasoulwax soulwax
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasoulwax soulwax

August 09 2017

Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
6730 9621 500
Reposted fromhagis hagis viamore-than-a-memory more-than-a-memory
8379 286f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viakedavra kedavra

August 08 2017

3344 6891
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
2371 761e 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamyzone myzone
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viasoulwax soulwax

August 07 2017

Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoulwax soulwax
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina viasoulwax soulwax
7375 389b
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasoulwax soulwax
5809 ec71 500
Reposted frommontak montak viasoulwax soulwax

August 06 2017

Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasztukamatorka sztukamatorka
1786 31c5
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka
1749 a61c
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka
3090 fb22 500
Reposted fromsarazation sarazation viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl