Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

0222 4f5a 500
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viapannakies pannakies
3250 da36
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viakedavra kedavra
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted fromshakeme shakeme viasztukamatorka sztukamatorka
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viauoun uoun
2197 1892 500
Reposted fromkrzysk krzysk viauoun uoun
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

August 14 2017

3711 0a3c 500

sixpenceee:

The following is a rare half male and half female butterfly. The butterfly was determined to be a Lexias pardalis, and its condition is called bilateral gynandromorphy. Gynandromorphism is most frequently noticed in bird and butterfly species where the two sexes have very different coloration. (Source)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
In the end, only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you.
— unknown
Tags: klucze
Reposted byvaporousdzizazdrowogotuje

August 13 2017

Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasoulwax soulwax
7896 0e6e 500
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl