Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaPeaceInHeart PeaceInHeart
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThe1995 The1995
0685 b857
Reposted fromGIFer GIFer viaghalbadious ghalbadious
4616 d097 500
9455 0923 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaghalbadious ghalbadious
9428 4022 500
Reposted fromgrobson grobson viapuszka puszka

April 25 2019

5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
9705 9e7b
Reposted fromanheros anheros viahagis hagis
1676 8037 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaeyelyn eyelyn
9411 ed36 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viapuszka puszka
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viahormeza hormeza
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacharlotta15 charlotta15
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viajestemaga jestemaga

March 05 2019

Des arrangements géométriques de micro-algues diatomées au microscope

algue microscope geometrie 01 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

La California Academy of Sciences possède une série d’images de Bacillariophyta (diatomées) qui sont des micro-algues unicellulaires mesurant entre 2μm et 1mm qui ont la particularité d’être enveloppées par un squelette externe en silice.
Sur ces images qui datent des années 70, ces algues ont été organisées pour former des formes géométriques sur des lames d’un microscope avant d’être prises en photo.

algue microscope geometrie 02 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 03 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 04 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 05 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 06 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 07 712x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 08 800x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

algue microscope geometrie 09 532x800 Des arrangements géométriques de micro algues diatomées au microscope  technologie art

[Via, Source]

Reposted fromtheGRID theGRID
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaThe1995 The1995
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaThe1995 The1995
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky

February 20 2019

1353 dde3
the gang's all here
Reposted frompsychedelics psychedelics

October 20 2018

Reposted fromheather heather viabluszczyg bluszczyg

October 16 2018

4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viabluszczyg bluszczyg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl