Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

MDMA jest, według mnie, substancją o bardzo łagodnym działaniu. Osoby, które stawiają ją wyżej od typowych psychodelików, zazwyczaj gorzej radzą sobie ze stresem, zarówno tym wywołanym przez codzienne sprawy, jak i towarzyszącym zażywaniu potężniejszych substancji halucynogennych. Lubię nazywać MDMA narkotykiem "miłości i światła", który podkreśla pozytywne strony życia, a minimalizuje negatywne. Gdyby tylko samo życie było tak proste...
— dr. Rick Strassman - DMT: Molekuła Duszy
Tags: drugs mdma
Reposted byhappy19happydimetylotryptaminasecalecornutuumjointskurwysynImmortalysbadbloodallaymonam

June 17 2015

Imagine if the media covered alcohol like other drugs

What if the media covered alcohol like it does other drugs? This was a question that came up in my coverage of flakka, a synthetic drug that made headlines after law enforcement blamed it for people running in the streets naked in delusional paranoia. What follows is a satirical attempt at capturing that same type of alarmist reporting, but for a substance that really causes widespread and severe problems (...)
Reposted byposzukiwasz poszukiwasz

June 14 2015

May 18 2015

Na przestrzeni już paru lat daje alkohol skutki psychiczne tak ujemne, że odruchem każdego szanującego się człowieka i społeczeństwa powinna być absolutna (nawet małe piwo wy- kluczone!!) abstynencja i prohibicja.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz-Nikotyna Alkohol Kokaina Peyotl Morfina Eter
Reposted bymaly-pandzikhoseannaemciunosiemamargamara

May 11 2015

yes caffeine, yes I do

May 06 2015

Play fullscreen
Ten kto pije alkohol (tzn.mocz bakterii) następnego dnia sika własnym mózgiem - prof. Żdanow
Reposted bySilentForestamiehipiswmartensachhjhughj
1808 9de2 500
Reposted bydevloqueEVilERnieSilentForestciarkaposzukiwasznononoznietzsche

September 18 2014

Reposted bymarihuanafnk4oktawkaUbikzembatasponteKurkaWyluzujbrzoskviniadreadfulltousterrhoseannawredotakaktussssskluzekastoryenishamajenkiduobixsaddamszczawiowazjajkiemsucznikmiszielonyvogelpolaczettoMargotStiepanowiczmaali

August 27 2014

Reposted byOleLukojehoseannadonotsendrequest

August 13 2014

August 12 2014

4632 b61e 500
Reposted bypsychedelicstimecodePinkpillsrainbowarriorgoaskaliceelektronowybloodrainbowDeborahCurtismyselfwonderlandnorthkahaTomtedzonybananasanomaliazamknioczysponteoctobriana

July 27 2014

Reposted bymarihuanagingergluehessicajughesalmondeyeOleLukojeWecanbeheroessoberwandipapyrpeludahappilyneverafter
Reposted bymarihuanagingergluesoberwandimorelamefir

April 20 2014

April 06 2014

March 27 2014

March 24 2014

February 21 2014

January 09 2014

Giving up the Green Bitch: Reflections on Cannabis, Ayahuasca and the mystery of plant teachers

"I have some personal stuff to share here and I intend to do so with complete openness in the hope that my experiences will prove helpful to some, thought-provoking to others, and might stir up discussion around issues of consciousness and cognitive liberty that are often neglected in our society." 

Graham Hancock
Reposted bymarihuanaverschwoerersurphivekiffer

December 25 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl