Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted byjanuschytrusthedayaftertomorrowImmortalysmikimototake-me-to-Scotlandnothingcansaveyouschwarzerwolfbad-bat-emergencymagchuckpapermanThe1995hormezafridays-karmaczekoladowysenjointskurwysynpikkumyySzaszaszamonampleassurebadalenasgrialux3sweetnothinggskognymfetrustworthyNicTuPoMniethosecookiesareminesistermorphineNotForYouWilalenaLuukkalekkotakforeverremembermemisgrepbadassfromhellflimkoyouarenotyoursoupaknisinvisibileschokoladehimmelepidemicinnocentsoulnotsoportrays

July 01 2015

3532 81c5 500
"Mój obraz świata" Einstein, Albert / 1935r.
cała książka: http://bit.ly/1KqH3OA
Reposted byhattivatti hattivatti

May 26 2015

==Why Hindus say God is in every Atom==

To say that God has “created” the Universe is not entirely scientific. Because for creating something I need matter.

So I exist .. and matter exists separately.

But from where has this matter come into being?
(remember matter/energy can neither be created nor destroyed)

Who has created matter? So there should be another existence. It is not possible for two existences to live together (cause then the question would be who created God/first existence)

There can be only one existence which is eternal . So the correct statement is that all this is a Manifestation(Form) of the Lord.

It is He who manifests as both Matter and Consciousness (soul). There is no place where God is not. In every atom, in every living being He alone is present.

— from the teachings of Swami Rama.
Reposted bygingergluekrybusekaektodimetylotryptaminaToshioTVbezimiennaosoba

September 11 2014

4124 aabd
music & geometry
Reposted bydonotsendrequest donotsendrequest

August 14 2014

4137 5a8e

bacteria communication

Tags: science micro
Reposted byKudlatyBluesmrc-hllsKabriolettazjebusfzkosebastiankomandorsebastiankomandorsmallfurryanimalsgatheredtogetherlolamojkubekherbatypistachiokirstenowAMPLIDUDEaniuszkashallownesskasiakiwicrispybones

April 23 2014

Wiem jednak, że wcześniej czy później będę musiał wejść. Jeżeli chcę zdobyć wiedzę, nie ma ściemy, nie ma bocznego wejścia, wykupienia łatwiejszej drogi. A wiedza to coś, czego zawsze jestem spragniony. Wiem już od dawna, że credo odynistów, reyn til runa, “poszukuj tajemnicy”, jest tym co ciągnie mnie przez świat i przez życie.
— Światosław Wojtkowiak | http://blog.swiatoslaw.com/?p=7535
Reposted bythegirlyoulosttococainehoseannahappilyneverafter

April 03 2014

Play fullscreen
▶ Can Plants Think? - ASAPscience
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamuteit muteit

March 27 2014

Play fullscreen
Prezentowany wykład, będący (jak się zdaje) swoistą "kontrą" pod adresem "Boga urojonego" Richarda Dawkinsa, został usunięty przez kierownictwo TED z własnego kanału na YouTube.
Rupert Sheldrake wymienia w nim dziesięć dogmatów współczesnej nauki, które opisał w książce „Nauka urojona". 
Usunięcie wykładu spotkało się z głośnym sprzeciwem miłośników TED, którzy na 2 kwietnia 2014 (w rocznicę usunięcia wykładu) zaplanowali protest w obronie wolności nauki przed siedzibą główną TED w Nowym Jorku.

Stanowisko TED w sprawie usunięcia wykładu: 

Stanowisko oburzonych stanowiskiem TED:
Reposted byssssspeggyhaineux

March 12 2014

January 27 2014

The Math Behind the Patterns People See on Psychedelics

Psychedelics like LSD, DMT and, at times, psilocybin, can produce unbelievably complex geometric patterns in the brain of the person using them, a phenomenon that has inspired everything from Francis Crick’s discovery of the structure of DNA while tripping to, well, a couple decades of awful trance album art. +Plus magazine, dedicated to mathematics, just released this breakdown of exactly what’s going on when that happens, including mathematical equations describing the production of geometric hallucinations.
Reposted byverschwoererhederedrugsmihaicontinuumnerdanelgingerglueunbill02mydafsoup-01brightbytepsyentistsobersmutazosStadtgespenstoscarioFreXxXschwarzematerieMerariwonkokovlDevastraycatphartsschlafwandleraras1024

January 09 2014

Physics #1. Time dilation.
Reposted byliwajzoraxarenhoseannasoadystanowezsiebylejakaBadylLilithjumblepuszkabehciothealexherpermissionwithoutfacebarte9redwonderKrowiPlacekAryess
2117 9db8 500
science
Tags: science
Reposted bybananaappleDerOrwischermajorjajcJoeMoyeAnnaBananachowchowschlachtorosMorgulmyheaddarkwhiteoneepheemofotoskalatteszatanielicaWeksrainbowzombieskilledmyunicornmstrzcyronisMissPunchlineDiviuszupekidl3xh0p3MrCoffewandifoxgallagherincontrovertible

October 18 2013

5438 055d 500
Music directly reflects the structure of space-time. Here we see how the musical system called "the circle of fifths" perfectly maps to the cube octahedron, or what Buckminster Fuller called the "vector equilibrium" which is comprised of 6 pairs of equal and opposite vectors that perfectly match the 6 pairs of tri-tones (the interval that divides the 12-tone musical scale perfectly in half).

Reposted bymluskFreXxXgingergluebluecookie

August 08 2013

4227 1c26 500
Law of Vibration
Reposted byangie10naughtsbirkeLiebealleFarbendichotomosalmondeyeWeksgingergluesinhronhagissuomiii

April 08 2013

Play fullscreen
Alan Watts - O substancjach psychedelicznych (napisy PL)
Reposted bysoulwaxteisei

April 04 2013

5076 b123 500
The United States of Alchemica with: Albert Hofmann, Alexander Shulgin, Robert Anton Wilson, Timothy Leary, Terence McKenna, Ann Shulgin, Dennis McKenna, Ralph Abraham and John C. Lilly.
Reposted bynofxsssss

March 31 2013

0166 a01f
sri yantra & om tonoscope
Reposted byxalWeksgingergluekamykarturpotatoedivascose

March 13 2013

Play fullscreen
Amazing Water & Sound Experiment #2
Tags: science
Reposted fromReNDoM ReNDoM viapodagrica podagrica

March 02 2013

4039 63ad 500
music & brain
Reposted byMagnolia11effie666NorthernLightsgingerglueLans-A-Lotcornisawesomehoseannaexistentialctypesatisfactory

February 28 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl