Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

Co widzi szaman w szpitalu dla psychicznie chorych?

"W tradycji Dagara zadaniem wspólnoty jest pomóc danej osobie pojednać energie tych dwóch światów: „świata ducha, z którym ta osoba się łączy, ze światem wioski i wspólnoty”. Taka osoba może służyć jako pomost pomiędzy światami i pomóc żyjącym uzyskiwać informacje i pomoc w uzdrawianiu, jakich ci potrzebują. A więc kryzys duchowy kończy się narodzinami nowego uzdrowiciela. „Tak jakby inny świat stał się naszym sponsorem' - wyjaśnia dr Somé, "bo najczęściej wiedza i umiejętności, które wynikają z tego typu połączenia, są wiedzą i umiejętnością sprowadzoną bezpośrednio z innego świata (...)”
Reposted byposzukiwaszdimetylotryptaminaenisha

June 15 2015

I am no wino but I’m no saint either. 
A medicine man shouldn’t be a saint. He should experience and feel all the ups and downs, the despair and joy, the magic and the reality, the courage and the fear… He should be able to sink as low as a bug, or soar as high as an eagle. Unless he can experience both, he is no good as a medicine man… You can’t be so stuck up, so inhuman that you want to be pure, your soul wrapped up in a plastic bag, all the time. You have to be God and the devil, both of them. Being a good medicine man means being right in the midst of the turmoil, not shielding yourself from it. It means experiencing life in all its phases. It means not being afraid of cutting up and playing the fool now and then. 
That’s sacred too.
— John Fire Lame Deer
Reposted bygingerglueDevapaket

March 16 2015

Reakcje mózgu na uraz dają wgląd w ogólne procesy uczenia się i plastyczności. Mózg naprawdę się zmienia w reakcji na fakty w środowisku. Pozwala to zrozumieć dlaczego bezpieczna gotowość w psychoterapii może zmieniać sieci neuronowe, zorganizowane w sposób, który nie służy zdrowiu psychicznemu.

Od pierwszych chwil naszego życia stres kształtuje nasz mózg tak, abyśmy pamiętali doświadczenia o największym znaczeniu dla przetrwania.

Większość nabywanych doświadczeń nie jest traumatyczna, a raczej zwyczajna, niedramatyczna i nieświadoma.

To, jacy będziemy, zależy od ukształtowania przez interakcje pomiędzy rodzicami i dzieckiem, przez system szkolnictwa oraz przez doświadczenia drobnych zwycięstw i porażek.

— Louisa Conzolino, “Neuronauka w psychoterapii”
Reposted fromkonrad konrad

March 09 2015

Stosowana profilaktyka zdrowia:

Psychosomatyka - uśmiech, radość, życie!
(Świadoma praca nad jakością uwalniania stresu)

Woda - czysta, bogata energetycznie i strukturalnie, pita codziennie minimum 1,5 litra dziennie.

Umiarkowany ruch - Mięśnie powinny codziennie optymalnie pracować i być dotleniane.

Oddech - oczyszczanie organizmu, obserwacja, świadomy oddech, medytacja.

Pożywienie - Nasze ciało to nasz dom, posiadamy genialny projekt (matrycę genetyczną). Jeśli chcemy, aby był prawidłowo zrealizowany musimy użyć najlepszych materiałów i narzędzi.
Dieta stanowi główny budulec naszego zdrowia.Urozmaicone,zdrowe pożywienie bogate w witaminy i minerały to: 

-energia 
-odbudowa komórek ciała 
-system odpornościowy
http://ayahuasca.info.pl
Reposted bySilentForestkrzysio-yosoulwaxkfiatibezimiennaosobakeithpeligro

February 27 2015

January 29 2015

1183 1ce0 500
ayahuasca cellular effects
Reposted byoctobrianapsyentistSilentForestKerishayoungandstupidkeithpeligro

August 24 2014

August 14 2014

August 13 2014

August 12 2014

August 08 2014

June 02 2014

5295 441a
Reposted byOleLukojedonotsendrequestvanilkaspiritual

April 20 2014

April 07 2014

April 06 2014

March 24 2014

1581 cc71 500
Reposted fromekelias ekelias viapsyentist psyentist

March 11 2014

Reposted bymiszielony miszielony

March 07 2014

March 06 2014

6771 4aab 500
Tags: weed medicine
Reposted bymarihuanaenterthevoidpapyrepheedeathhorse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl