Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Porządny kęs tybetańskiej literatury spisywanej przy targowiskach:

Milarepa: Kogokolwiek napotkacie, szanujcie go i kochajcie. Nie miejcie w sobie ani przez chwilę żadnych złośliwych czy wrogich myśli. Nie wolno wam nikogo krzywdzić ani nikomu urągać. Powinnyście zawsze i wszędzie pamiętać o dumie buddy*”.
Wtedy pięć bogiń przemówiło do Milarepy: “(...) Choć nie jesteśmy w stanie całkowicie pojąć nauk, jakie nam przekazałeś, ze wszystkich sił będziemy się starać je poznawać i praktykować. Choć nie potrafimy postrzegać wszystkich czujących istot jako buddów, nie będziemy ich krzywdzić. Będziemy wspierać i pomagać praktykujących dharmę, a szczególnie postaramy się ze wszystkich sił ochraniać i pomagać praktykującym w naszej linii przekazu. Będziemy dostarczać im wszystkiego tego, co potrzebne im w praktyce, będziemy pomagać im w znalezieniu odpowiednich warunków. Będziemy im służyć”. 

Przyrzekając to, skłoniły się Milarepie i obeszły go wiele razy. Po tym rozpuściły się w błękicie nieba.
To była opowieść o tym, jak nieopisanie wspaniały jogin Milarepa, Śmiejąca się Wadżra, napotkał pięć światowych dakiń, a wśród nich ich przywódczynię, Panią Długiego Życia. Występuje też w tej opowieści pieśń, która odpowiada na pytanie dakiń dotyczące wzrostu umysłu bodhi. Wydarzenie to zostało spisane przez utalentowanego repę Sziłę Y na szczycie Pomyślnej Góry Thynthing, w lewej części targowiska Dingma Drin.
Przypis: “Błogostan idący ku górze”; według najwyższej jogi błogości i pustki, wielki błogostan powstanie, jeśli jogin potrafi przenieść swoją życiową energię skupiona wpierw w centralnym kanale z dolnych części ciała ku górze.

Powab i prowokacje Zewnętrznego świata są ogromne; Ospałość i rozproszenie Wewnątrz są potężne; Pragnienia i przywiązanie idą za Tobą jak cień. Nawet gdy jesteś wchłonięty w ostateczne zrozumienie, Wciąż trudno Ci pokonać Wewnętrzną iluzję demonów i duchów, Bo namtok jest niezwykle szybki i sprytny. Pragnienia czają się Na stromej ścieżce niepokoju i nadziei I czekają, by Cię schwytać w sidła i pęta. Czujny wartownik Winien stać na straży Twej wewnętrznej twierdzy!

Ze 100 tys. Pieśni Milarepy
https://www.facebook.com/RogatyBudda/posts/1149594941839446
Reposted byzdrowogotuje zdrowogotuje

April 28 2017

Złośliwe demony i demonice, tworzące niezliczone udręki i przeszkody, wydają się prawdziwe, zanim człowiek osiągnie oświecenie; ale gdy urzeczywistni swą prawdziwą naturę, zamieniają się w Strażników. A dzięki ich pomocy i wsparciu osiągnąć można nieprzebrane zasługi.
— Milarepa - wielki jogin tybetański (1052 -1135)
Reposted bysoulwaxSilentForestsatisfactorywhoisjimmylordofdragonss

June 24 2015

(...) Jego uwaga przypomniała mi o tybetańskiej praktyce medytacyjnej, której nauczyłem się wiele lat wcześniej. Metoda ta polegała po prostu na ciągłym pytaniu siebie: „Czy tym właśnie jestem?". Bez względu na udzieloną odpowiedź - „moim ciałem", „moją pracą", „moimi relacjami z innymi" - konieczne było ponowne zadanie pytania: „Czy tym właśnie jestem?". Ciało, umysł, tożsamość, poglądy, uczucia - wszystko zaczynało się rozmywać. Ta medytacja podziałała na mnie na tyle silnie, że w trakcie jej przeprowadzania musiałem 
wybiec z pomieszczenia i zwymiotować.
— Rick Strassman
Reposted byhash hash

June 09 2015

Tylko leń i zwłoki nie popełniają żadnych błędów. Natomiast geniusz jest nimi obrośnięty. Próbujesz.
I jeśli to 'e' odpowiednio zaśpiewasz, czujesz i widzisz rozbłysk błękitu. Jeżeli boli cię krtań, ten błękit nie jest czysty, lecz zmieszany z różnymi odcieniami szarości. A gdy jest stan zapalny – pojawia się czerwień. Ta samogłoska 'e' śpiewana w błękitach powoduje, że krtań rozszerza się, robi się przestrzeń. Jeżeli jakaś czakra okazuje się zablokowana, oznacza to, że albo związane z nią narządy są już chore, albo za chwilę będą. Ale o tym przeczytałam dopiero po kilkunastu latach. 
Uzmysłowiłam sobie, że o tym, do czego doszłam intuicyjnie, wiedziano już tysiące lat temu gdzieś w Tybecie czy w Indiach. I że to jest takie naturalne i normalne, a ja otwierałam drzwi, które były dawno otwarte. Ale równocześnie stanowiło poświadczenie, że cokolwiek jeden człowiek wymyśli, następny może ściągnąć z pola morficznego, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni. Ściągałam – nie wiedząc o tym. Dlatego śmieszą mnie plagiaty. Wiedza jest za darmo, dla wszystkich...
— Olga Szwajgier
Reposted byposzukiwasz poszukiwasz

May 29 2015

1261 cf21 500

sahasrara mandala

Reposted bygingergluebylemtamLiebealleFarbenelentariebasarassssshoseannaformyself

May 11 2015

To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek. (...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
Tags: tibetan

September 05 2014

Reposted byseeyouthanksforfishessponte

July 02 2014

8451 8044 500
Reposted byWeksreactivitypartyheartofindiawloczykijLightStepToNowherekeithpeligrodembusdeathhorsebasara

May 01 2014

Reposted bydarkspinning darkspinning

March 03 2014

January 31 2014

8104 cb39 500
Ganapati Yantram. Removes all obstacles and difficulties. Increases wisdom and Knowledge. Has grounding and warming effects. Helps with all attainments. This Yantra was drawn by Swamiji and energized to effect a person upon darshana (sight). Meditating on the Yantra will help to bring about the blessings of Lord Ganapati.

March 10 2013

5565 3c07 500
"Remember the clear light, the pure clear white light from which everything in the universe comes, to which everything in the universe returns; the original nature of your own mind. The natural state of the universe unmanifest. Let go into the clear light, trust it, merge with it. It is your own true nature, it is home."

The Bardo Thodol
Reposted byRacuchalmondeyeeldriannenatomiast
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl